Bestuursamenstelling:
Dick Hilarius (voorzitter en organisator)
Jelle Hilarius (secretaris ad interim)
Maarten Teutelink (penningmeester)

E-mail:  info@metzichtoppad.nl
Mobiel: +31 620 551 589
Website: www.metzichtoppad.nl

Missie: Het organiseren en begeleiden van recreatieve, dan wel educatieve activiteiten voor uitsluitend of nagenoeg uitsluitend visueel beperkten en blinden. Hieronder wordt verstaan een tandem- of wandelvakantie of een combinatie daarvan met daaraan gekoppeld een culturele activiteit. Deze vakanties vinden hoofdzakelijk plaats in en rond de Gemeente Haaksbergen (Overijssel) Wij bieden, op aanvraag, de mogelijkheid deze vakanties ook elders, op maat, in Nederland, België en Duitsland te organiseren. Het eiland Kythira (Griekenland) is tevens een optie (nog in ontwikkeling). Voor het op maat organiseren van een vakantie is het altijd noodzakelijk persoonlijk contact met Dick op te nemen en dan het liefst via de mail. De reactie op een vraag volgt altijd binnen 24 uren.

Waarschijnlijk worden hier in de loop van 2022 de statuten en het financieel overzicht geplaatst. Dit i.v.m. een ANBI-stutus aanvraag. Dit alles is allemaal uitgesteld i.v.m. de situatie die in 2020 is ontstaan.